Samenwonen en een bijstandsuitkering: gezamenlijke huishouding of de kostendelersnorm?

Samenwonen met iemand anders heeft vaak gevolgen voor de bijstandsuitkering. Als u een gezamenlijke huishouding heeft, dan ontvangt u de norm voor gehuwden.

Voor de berekening van de hoogte van uw bijstandsuitkering maakt de gemeente daarnaast gebruik van de kostendelersnorm. Kort gezegd betekent dit: hoe meer mensen op hetzelfde adres wonen, hoe lager de bijstandsuitkering is. We vertellen u meer over hoe dit werkt en welke uitzonderingen er zijn.

Wat is een gezamenlijke huishouding?

Op grond van de Participatiewet is in ieder geval sprake van een gezamenlijke huishouding als twee mensen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben én:

 • u met elkaar gehuwd bent (geweest); of
 • u een relatie heeft gehad; of
 • sprake is (geweest) van erkenning van een kind door de andere partner; of
 • sprake is (geweest) van een samenlevingscontract; of
 • sprake is (geweest) van een registratie die naar aard en strekking overeenkomt met het leveren van zorg voor elkaar door middel van een bijdrage in de kosten voor de huishouding.

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Het inkomen van uw partner wordt namelijk ook meegewogen.

Als het inkomen van uw partner boven de bijstandsnorm is, dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. Het is daarom van belang dat de juiste feitelijke situatie wordt meegenomen in uw besluit.

Tip: Zorg tijdens de aanvraag al voor de juiste informatie over uw woonsituatie. Als u niet samenwoont, moet u dit goed kenbaar maken en hierover bewijsstukken aanleveren. Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering ligt de bewijslast bij u als aanvrager. Concreet betekent dit dat u moet aantonen dat u recht heeft op een bijstandsuitkering.

Kostendelersnorm bijstand

De kostendelersnorm betekent dat de gemeente uw bijstandsuitkering aanpast naar het aantal volwassen mensen in een huishouden. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw uitkering. De kostendelersnorm is anders dan de norm voor mensen die getrouwd zijn. Dan tellen de inkomsten en het spaargeld van beide partners wél mee voor de hoogte van de uitkering.

Wanneer woont u samen?

Het belangrijkste punt voor toepassing van de kostendelersnorm is of u samenwoont of niet. Als u niet samenwoont, is de kostendelersnorm ook niet van toepassing.

U woont samen als u met iemand anders uw hoofdverblijf heeft op hetzelfde adres. Dit betekent dat u beide ingeschreven staat op hetzelfde woonadres. Het kan ook zijn dat u niet beide ingeschreven staat, maar wel beide feitelijk verblijft in dezelfde woning. U bent ook samenwonend als u allebei het grootste deel van de tijd samen in dezelfde woning bent.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle personen waarmee u samenwoont, tellen mee voor de kostendelersnorm. Sommige personen kunnen wel bij u inwonen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering. Uitgezonderd van toepassing van de kostendelersnorm zijn:

 • Jongeren tot 27 jaar;
 • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
 • De commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
 • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Hoogte van de bijstandsuitkering

Het aantal personen waarmee u samenwoont, telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager de uitkering.

Hieronder is aangegeven hoe de hoogte van uw bijstandsuitkering wordt berekend.

Aantal personen van 27 jaar of ouder in een huishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
170%70%
250%100%
343,33%130%
440%160%
538%190%

Voorbeeld berekening kostendelersnorm

Stel, u bent alleenstaande en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen. Dan is de hoogte van uw bijstandsuitkering (per 1 juli 2023) € 1.155,79 (70%). Dit is zonder vakantietoeslag.

Stel, u bent alleenstaande en u woont met 2 personen samen. Dan zijn er dus 3 kostendelers. De hoogte van uw bijstandsuitkering (per 1 juli 2023) is dan € 715,48 (43,33 %). Dit is zonder vakantietoeslag.

Juridische hulp bij bijstandsuitkering in Rotterdam

Wij begrijpen dat veel juridische begrippen en procedures komen kijken bij het aanvragen/ontvangen van een bijstandsuitkering. Onze advocaten zijn ervaren in het beoordelen van deze besluiten en de juistheid ervan. We kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaarschriftprocedure als het besluit onjuist is.

Wordt uw bijstandsuitkering onterecht naar beneden bijgesteld, omdat sprake zou zijn van de kostendelersnorm? Laat u bijstaan door Ratio Advocatuur. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Geschreven door: mr. P.W.E. Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht

Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

  Waar kunnen wij mee helpen?

  Your message was sent.