Huurbescherming meerderjarig weeskind

Huurbescherming meerderjarig weeskind: hoe werkt het?

Ieder jaar komt het helaas een paar keer in het nieuws voorbij: kinderen die uit het huurhuis van hun overleden ouders gezet worden. Onlangs is er een nieuw wetsvoorstel aangenomen, die moet voorkomen dat deze kinderen het huis uitgezet kunnen worden. Maar wat zegt de huidige wet- en regelgeving hierover? We vertellen u er meer over in dit blog.

Wat zegt de huidige wetgeving?

Momenteel kunnen woningbouwcorporaties ervoor kiezen om het kind de huur te laten voortzetten, maar zijn daartoe niet verplicht. Een weeskind zit dus in een lastige situatie.

Regels tijdens de rouwperiode

Na het overlijden van de ouder geldt dat het kind in ieder geval voor de duur van zes maanden de huur mag voortzetten. Gedurende die tijd hoeft het kind het huis niet uit. Binnen die zes maanden moet er een procedure bij de kantonrechter aanhangig zijn gemaakt door het kind, waarin gevorderd is dat de huurovereenkomst mag worden voortgezet. Daarbij geldt: te laat is te laat.

Voorwaarden voortzetten huurovereenkomst

Aan het voortzetten van de huurovereenkomst zijn voorwaarden gesteld. Denk dan aan:

 • Duurzame gemeenschappelijke huishouding
  Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria:
  • Hoofdverblijf
   Het kind moet zijn hoofdverblijf hebben gehad in de woning. Dit houdt in dat het leven van het kind zich in hoofdzaak in en vanuit het gehuurde afspeelt, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen.
  • Duur van het samenwonen
   Een situatie van kortdurende mantelzorg is bijvoorbeeld niet duurzaam, maar langdurige mantelzorg kan weer wel een dergelijke situatie maken.
  • Uitgaven
   Zijn de uitgaven gedeeld of door één persoon van het huishouden gedaan?
  • Overige criteria
   Er is nog een aantal overige criteria waar ook naar gekeken wordt, bijvoorbeeld of er onderling zorg is verleend en of men samen sociale activiteiten heeft ondernomen.
 • Financiële waarborg
  Het is ook van belang dat het kind de huur kan betalen. Kan het kind dat niet, kan hij ook dan de huurovereenkomst niet voortzetten.
 • Sociale huurwoning
  Als de woning een sociale huurwoning is, moet ook het kind daarvoor in aanmerking komen.

Wetsvoorstel

Op 24 oktober 2023 is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet huurbescherming weeskinderen’ (Kamerstukken 35999) aangenomen bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet weeskinderen beschermen tegen woningcorporaties, door bijvoorbeeld ontruimingen van weeskinderen te verbieden en om verhuurders te verplichten om weeskinderen op het moment dat zij 28 jaar worden een passende woning aan te bieden.

Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt, zal deze enkel zien op woningcorporaties.

Juridisch advies bij huurovereenkomsten

Het aannemen van het wetsvoorstel is een stap in de goede richting, maar zal ook bij inwerkingtreding niet alle problemen oplossen. Wilt u uw huurovereenkomst voortzetten? Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren. Ratio Advocatuur adviseert u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Geschreven door: mr. P.W.E. Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht

Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

  Waar kunnen wij mee helpen?

  Your message was sent.