Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschriftprocedure

Bent u het niet eens met het besluit over de hoogte van uw Ziektewet-uitkering? Of is uw aanvraag voor huurtoeslag afgewezen? Een afwijzing van uw aanvraag betekent niet automatisch dat u er geen recht op heeft. Laat een onterecht besluit niet voor wat het is en maak bezwaar.

Samen met u zetten wij de stap naar de bezwaarschriftencommissie. We staan u bij met het motiveren van uw standpunten, met behulp van onze expertise en onze ervaringen vanuit de praktijk.

Wilt u bezwaar maken? Lees ons 10 stappenplan voor het indienen van bezwaarschrift.

Wat is bezwaar?

Bezwaar betekent dat u het niet eens bent met een besluit en dat aangeeft. U bent het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan: ene organisatie die zicht bezighoudt met overheidszaken. Zo is de Rijksoverheid een bestuursorgaan waartegen bezwaar ingediend kan worden, maar ook de burgermeester van Rotterdam of het UWV.

Wie kan bezwaar maken?

U kunt in bezwaar gaan als u zelf een aanvraag heeft gedaan. Ook kunt u in bezwaar gaan als u het niet eens bent met de beslissing op de aanvraag van een ander. Het is hier wel van belang dat de aanvraag invloed heeft op u. Heeft u nadelen van een beslissing die een bestuursorgaan zelf heeft genomen? Ook dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U kunt geen bezwaar maken tegen algemene regels die voor iedereen gelden.

Termijn voor het indienen van bezwaar

De termijn waarbinnen bezwaar moet worden ingediend is 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen. Hierna krijgt het bestuursorgaan natuurlijk de tijd om te beslissen. De beslistermijn verschilt per zaak en kan 6 tot 18 weken duren. Tijdens de beslistermijn zal u nog worden uitgenodigd voor een hoorzitting. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten.

Hoe kan ik bezwaar indienen?

Bezwaar wordt altijd ingediend bij het bestuursorgaan zelf. Dit is de instantie die het besluit heeft genomen.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

De brief, gericht aan het bestuursorgaan, vereist een aantal inhoudelijke gegevens. Dit is wat er in uw bezwaarschrift moet staan:

  • Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, etc.);
  • De datum waarop u bezwaar indient;
  • Uitleg van het oorspronkelijke besluit; het kenmerk, de datum en de onderwerpen waar u het niet mee eens bent (eventueel een kopie van het besluit);
  • De reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • Uw handtekening.

Wat als mijn bezwaar wordt afgewezen?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Bezwaar advocaat in Rotterdam

Wilt u in bezwaar gaan tegen een uitspraak van een bestuursorgaan? Of heeft u vragen over de bezwaarschriftprocedure? We helpen u graag.

Neem contact met ons op voor juridisch advies of voor meer informatie. Bel naar 010-7009786 of mail naar info@ratio-advocatuur.nl. Wij zijn zowel doordeweeks als in het weekend bereikbaar voor u.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.