Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is belangrijk voor mensen en gezinnen die in financiële moeilijkheden verkeren. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u niet kan werken of op een andere manier aan inkomsten kan komen. Een bijstandsuitkering biedt ondersteuning voor het betalen van de vaste lasten. Een aanvraag hiervoor dient u in bij uw gemeente.

Bij het aanvragen en ontvangen van een bijstandsuitkering komt veel wetgeving om de hoek kijken. De gemeente kan een besluit nemen over uw bijstandsuitkering waar u het niet mee eens bent. Het is dan aan te raden om juridische hulp in te schakelen. Op deze pagina leest u meer over wat u kunt doen na een besluit van de gemeente over uw bijstandsuitkering.

Een besluit kan betekenen dat uw:

Wij vertellen u meer over deze besluiten en wat u hiertegen kunt doen.

Bijstandsuitkering wordt afgewezen

U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente, maar deze wordt afgewezen. De gemeente kan uw bijstandsuitkering om verschillende redenen afwijzen. Een reden kan zijn dat de gemeente vindt dat u te weinig informatie heeft toegestuurd. Een andere reden kan zijn dat uw inkomen of vermogen te hoog is. Dat de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen, wil niet direct betekenen dat u geen recht op heeft op een bijstandsuitkering.

Dien daarom altijd een bezwaarschrift in bij de gemeente. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden van afwijzing. Vraag altijd om juridische hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift. Kunt u geen advocaat betalen? Dan heeft u recht op een toevoeging: uw advocaatkosten worden vergoed. In sommige gevallen dient u nog wel een eigen bijdrage te betalen.

Bijstandsuitkering wordt opgeschort

Om een bijstandsuitkering te ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat u een inlichtingenplicht heeft: u moet alle informatie verschaffen die van belang kan zijn voor uw bijstand. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stortingen op uw bankrekening;
  • Periodieke betalingen van uw vaste lasten (bijvoorbeeld energiekosten of uw boodschappen);
  • Regelmatige verkopen op marktplaats;
  • Leningen die u bent aangegaan;
  • Gokinkomsten;
  • Erfenis of schenkingen die u ontvangt.

Als de gemeente vermoedt dat u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt, dan kan uw bijstandsuitkering worden opgeschort. Dit mag de gemeente voor 8 weken doen, om bijvoorbeeld onderzoek te doen.

U ontvangt dan tijdelijk geen uitkering. Tegen het opschorten van uw uitkering kunt u bezwaar maken. In het geval van spoedeisend belang – u kunt geen huur meer betalen of geen boodschappen meer doen – kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Neemt de gemeente na 8 weken het formele besluit om uw bijstandsuitkering stop te zetten? Dan kunt u hiertegen een juridische procedure starten. Neem hiervoor altijd een advocaat bijstandsrecht in de arm. Wij zijn er om het proces uit handen te nemen voor u en om u bij elke stap van de procedure te begeleiden.

Bijstandsuitkering wordt gestopt

Een bijstandsuitkering kan ook worden stopgezet of worden verminderd door de gemeente. Dit gebeurt door het niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld door de gemeente of als gevolg van veranderingen in uw financiële situatie.

Als uw bijstandsuitkering onterecht is stopgezet of verminderd, heeft u het recht om bezwaar te maken. Onze advocaten hebben de ervaring om u te vertegenwoordigen in dergelijke zaken en kunnen u adviseren over uw rechten en opties.

Bijstandsuitkering wordt herzien en teruggevorderd

Het kan ook voorkomen dat de gemeente achteraf besluit dat u recht had op een lagere bijstandsuitkering dan is uitbetaald. In dat geval is de gemeente verplicht om de bijstand te herzien. De gemeente zal dan (een deel van) uw ontvangen bijstandsuitkering terugvorderen: u moet de onterecht ontvangen hoeveelheid bijstand terugbetalen aan de gemeente.

Er zijn verschillende redenen waarom de gemeente uw bijstand kan herzien en/of terug kan vorderen. U heeft bijvoorbeeld:

  • meer inkomsten gehad dan u opgaf, bijvoorbeeld door schenkingen of leningen;
  • geen recht op bijstand gehad voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld omdat uw vermogen te hoog was;
  • een voorschot gekregen, terwijl uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen.

Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. U moet hiervoor een bezwaarschriftprocedure starten. Hierbij kunt u bewijs aanleveren dat aantoont dat u wel recht had op een bijstandsuitkering.

Toevoeging advocaat

Om een bezwaarschriftprocedure te starten tegen de gemeente, is het belangrijk om juridische ondersteuning te krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier misschien geen geld voor heeft. In de meeste gevallen kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, ook wel een toevoeging genoemd. Het ene deel van de kosten wordt dan betaald door de overheid, voor het andere deel betaalt u in sommige gevallen een eigen bijdrage.

Als uw jaarinkomen onder de €30.000,- (alleenstaand) of €42.400,- (samenwonend) is, komt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. Wilt u hier meer over weten? We vertellen u graag meer over de kosten.

Juridisch advies bij bijstandsuitkering

Bij Ratio Advocatuur begrijpen wij hoe belangrijk een bijstandsuitkeringen is voor mensen in tijden van financiële moeilijkheden. Een besluit van de gemeente over uw bijstandsuitkering heeft een grote invloed op u en uw omgeving. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. Onze gespecialiseerde advocaten staan klaar om u te helpen met al uw bijstandszaken.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.