Spoed bij bezwaarprocedure: de voorlopige voorziening

U bent het niet eens met een besluit en u heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Bezwaar maken zorgt er alleen niet voor dat de uitwerking ook stopt: tot het moment dat een besluit is genomen op uw bezwaarschrift, ontvangt u geen uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw bijstandsuitkering of voor uw Ziektewetuitkering.

Dit betekent dat u geen inkomsten heeft in die periode. Een periode zonder inkomsten zitten is vaak niet mogelijk. De huur moet namelijk worden voldaan, het eten moet op tafel komen te staan en rekeningen moeten worden betaald.

Om deze redenen is er de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Wij vertellen u er meer over.

Wat is een voorlopige voorziening?

Een voorlopige voorziening zegt het zelf al: het is een voorlopig oordeel van de rechter in uw zaak. U kunt de rechter vragen om een besluit tijdelijk te schorsen. Als u bijvoorbeeld bezwaar heeft gemaakt tegen de intrekking van uw bijstandsuitkering, dan kunt u aan de rechter vragen om uw bijstandsuitkering weer te laten uitbetalen.

U krijgt dan lopende de bezwaarprocedure alsnog een bijstandsuitkering uitbetaald. Op deze manier komt u niet in financiële problemen. U kunt dan alsnog uw rekeningen betalen.

Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaar- of beroepsprocedure heeft gestart tegen een besluit. Tijdens deze procedure kunt u dan aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen in uw zaak. U moet dus eerst bezwaar indienen tegen het besluit. Daarna kunt u bij de rechtbank een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening aanvragen.

De rechter zal vervolgens beoordelen of sprake is van een spoedeisend belang. Dit is namelijk nodig om uw zaak voorrang te geven bij de behandeling. Er is sprake van spoedeisend belang als u:

  • u uw woning dreigt kwijt te raken;
  • u uw zorgverzekering niet meer kunt betalen;
  • andere betaalafspraken niet meer kunt nakomen;
  • geen geld meer op uw bankrekening heeft staan;
  • onomkeerbare gevolgen heeft als hier uitvoering aan wordt gegeven (bijvoorbeeld het kappen van een boom).

Het is aan u om aan te tonen dat in uw zaak een spoedeisend belang aanwezig is. Ons advies is om ook bewijsstukken van het spoedeisend belang te sturen naar de rechtbank. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: aanmaningen van uw verhuurder, bankafschriften of correspondentie van uw schuldeisers.

Hoe vraag ik een voorlopige voorziening aan?

U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank van uw arrondissement. Het is dus een aparte procedure die u moet starten naast uw bezwaarprocedure.

Bij uw rechtbank moet u vervolgens een verzoekschrift indienen. Bij het verzoekschrift moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Het besluit waartegen u bezwaar of beroep heeft ingediend;
  • Uw bezwaar- of beroepschrift;
  • De gronden van uw bezwaar- of beroepschrift;
  • Bewijsstukken van het spoedeisend belang.

U kunt het verzoekschrift per post of via Zivver (veilig mailen) naar de rechtbank toesturen. Let wel op dat u een bewijs heeft van verzending als u het verzoekschrift via de post verstuurd. Ons advies is om het verzoekschrift aangetekend te versturen. Zo heeft u bewijs dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Wat houdt de procedure in?

Nadat u het verzoekschrift heeft ingediend, zal de rechtbank de verweerder in uw zaak (bijvoorbeeld de gemeente of het UWV) vragen om een verweerschrift in te dienen. Hierin staan de gronden van de verweerder: waarom het verzoekschrift wel of niet moet worden toegewezen.

De rechtbank zal vervolgens een zittingsdatum bepalen. Het is afhankelijk van de spoed van de zaak, binnen welke periode uw zaak op zitting zal staan. U ontvangt een brief met de zittingsdatum. Tijdens deze zitting kunt u uw gronden nog nader toelichten aan de rechter.

De rechter doet meestal binnen 2 weken na de zitting schriftelijk uitspraak. U hoeft dus niet naar de rechtbank toe voor de uitspraak. U ontvangt de uitspraak per post.

Welke uitspraken kan de rechter doen?

Afwijzen van uw verzoek

Als de rechter uw verzoek afwijst, betekent dit dat het besluit tijdens de bezwaarprocedure niet wordt geschorst. De uitwerking van het besluit zal dus blijven. Tegen de uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter staan geen rechtsmiddelen open. U kunt dus niet in (hoger) beroep gaan tegen de uitspraak. Wel kunt u een nieuw verzoek indienen, als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn.

Toewijzen van uw verzoek

Als de rechter uw verzoek toewijst, betekent dit dat het besluit tijdens de bezwaarprocedure wordt geschorst. De toewijzing van het verzoek verschilt per zaak en is altijd op de feiten en omstandigheden toegepast. In de meeste gevallen wijst de rechter de voorlopige voorziening toe tot twee weken nadat de beslissing op het bezwaarschrift is genomen.

Juridisch adviesprocedure voorlopige voorziening

Het advies is om altijd een voorlopige voorziening aan te vragen, als u zich door het besluit in een noodsituatie bevindt. U kunt hiervoor juridische bijstand inschakelen op basis van een toevoeging, bij een pro deo advocaat. U maakt geen kosten als uw inkomen op bijstandsniveau ligt, omdat de overheid uw juridische kosten betaalt.

Wilt u bezwaar maken of heeft u andere vragen over uw bijstandsuitkering? Laat u bijstaan door Ratio Advocatuur. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.