Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

U kunt bij ons terecht voor advies over uw rechtsprobleem. Door de enorme hoeveelheid juridische kennis waarover wij beschikken, komen we vaak tot een oplossing zonder hiervoor naar de rechtbank te moeten.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Denk aan zaken zoals arbeidscontracten, ontslagprocedures en arbeidsvoorwaarden.

Bestuursrecht

Bestuursrecht gaat over besluiten die gemaakt worden door overheidsinstanties, bijvoorbeeld over handhaving en uitkeringen.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is een uitkering voor mensen met onvoldoende inkomen of vermogen om rond te komen. Deze uitkering kan worden aangevraagd bij de gemeente waar iemand woont.

Huurrecht

Huurrecht behandelt juridische kwesties over het huren van onroerend goed, zoals huurcontracten en rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders.

Kinderopvangtoeslag

Wij staan ouders bij die bij het ontvangen van kinderopvangtoeslag onterecht zijn beschuldigd als fraudeurs en daardoor jarenlang financieel en persoonlijk hebben geleden.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht richt zich op juridische vraagstukken met betrekking tot onroerend goed, zoals eigendomsrechten, overdracht van eigendom, huur- en verhuurkwesties, en geschillen rondom vastgoedtransacties.

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht draait om verplichtingen en overeenkomsten tussen partijen, en om de nakoming, ontbinding en eventuele schadevergoeding als afspraken niet worden nagekomen.

Bezwaarschriftprocedure

Door een bezwaarschrift kunt u opkomen tegen een besluit van overheidsinstanties. Wij kunnen u bijstaan tijdens uw procedure door het bezwaarschrift in te dienen, de hoorzitting bij te wonen en de juiste onderbouwing aan te dragen.

Juridische hulp nodig in Rotterdam?

  • Toegankelijk
    U heeft direct contact met een advocaat zonder tussenpersonen.
  • Meedenkend
    We werken volgens een duidelijk plan van aanpak dat we op voorhand met elkaar.
  • Gespecialiseerd
    We bedienen meerdere rechtsgebieden met juridische kennis vanuit meerdere invalshoeken.

Waar kunnen wij mee helpen?

Your message was sent.