Mijnbouwschade

Mijnbouwschade

Al sinds de jaren ‘60 wint Nederland aardgas uit de bodem van de provincie Groningen. Deze gaswinning zorgt al jaren voor de aardbevingen in deze regio. De eerste aardbeving vond al plaats in 1986. En het aantal aardbevingen neemt per jaar alleen maar toe.

De gaswinning zorgt voor schade aan woningen en agrarische bedrijven. De overheid gaat deze schade compenseren. Dit geldt niet alleen voor de materiële schade, maar ook voor de immateriële schade zoals emotionele schade en schade door waardedaling.

Heeft u aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen en wilt u dit vergoed krijgen? Daarvoor kunt u kiezen voor een procedure bij:

 1. het IMG Groningen of
 2. de civiele rechter

Het hangt volledig van uw specifieke situatie af waar u het beste uw procedure kunt starten.  Het verschilt bijvoorbeeld per huishouden welke schade er is en hoe erg deze is. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat er bij het kiezen van de juiste procedure al veel op u af komt. Daarom adviseren onze advocaten u hier graag over.

IMG Groningen

Sinds 1 juli 2020 is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht. U kunt bij het IMG aanspraak maken op vergoeding van uw mijnbouwschade door de activiteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk. Het IMG is een onafhankelijk bestuursorgaan en handelt schadevergoedingen af die zijn ontstaan door bevingen, bodemdaling- en stijging.

Procedure IMG

Het IMG is voor de afhandeling onder meer gebonden aan de kaders van de Tijdelijke wet Groningen. Op basis hiervan heeft het instituut een eigen procedure en werkwijze vastgesteld. U start een procedure door een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen.

Afhandeling aardbevingsschade IMG

Het IMG is in het leven geroepen door de overheid om de slachtoffers zo makkelijk mogelijk te helpen. Voor het bieden van oplossingen en vergoedingen van schade geldt het volgende: Vaste vergoeding voor schade aan woningen (€ 10.000);

 • Daadwerkelijk herstel zonder causaliteitstoets;
 • Maatwerk;
 • Bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor een overnachting of schoonmaak);
 • Gevolgschade (bijvoorbeeld inkomstenderving of kapotte meubels).

Bent u het niet eens met het besluit over de afhandeling van uw schadevergoedingsverzoek? Dan kunt u hiertegen in bezwaar.

Bezwaar tegen besluit IMG

U heeft recht op een gratis advocaat tijdens uw procedure bij het IMG. Hieronder leest u daar meer over.

Onze advocaten kunnen u bijstaan met advies bij de verschillende onderdelen van het proces. Hierbij moet u denken aan advies bij:

 • de verschillende soorten procedures;
 • de maatwerkprocedure:
  • bijstand tijdens de schade opname;
  • beoordelen adviesrapport;
  • bezwaar indienen tegen het besluit.
 • het aanvragen soorten overige schade;
 • de bezwaarprocedure afhandeling schadevergoeding;
 • de beroepsprocedure bij de rechtbank.

Gratis advocaat Mijnbouwschade

Een onderdeel van het compensatieprogramma van de Nederlandse overheid is het verlenen van betere toegang tot juridische hulp voor de gedupeerde ouders. U ontvangt daarom gratis rechtsbijstand, zodat een advocaat u kunt helpen bij uw procedure om uw schade vergoed te krijgen bij het IMG.

Bij Ratio Advocatuur zien we de bijstand die we u bieden echt als een samenwerking: u heeft namelijk de feiten, wij hebben de juridische kennis.

Advocaat in schadezaken

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan in de schadevergoedingsprocedure? De advocaten van Ratio Advocatuur zijn gespecialiseerd in schadezaken.

We plannen graag met u een gratis intakegesprek in via beeldbellen, zodat we samen uw situatie goed in kaart kunnen brengen. Bel ons op 010 – 7009786 of vul ons contactformulier, dan nemen wij op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Bij Ratio Advocatuur streven we ernaar om complexe juridische zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken. Wij zijn er om u te helpen om de juiste stappen te zetten om het gewenste doel te bereiken.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.