Kinderopvangtoeslag: Het oudergesprek

Nadat u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst om uw kinderopvangtoeslag te laten herbeoordeling, krijgt u eerst een lichte toets. Er wordt dan in grote lijnen gekeken of u inderdaad gedupeerde bent.

U bent gedupeerde als u tussen 2005 – 2019 onterecht kinderopvangtoeslag heeft moeten terugbetalen. Dit is onderdeel van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Na deze lichte toets, wordt uw zaak inhoudelijk beoordeeld. Het eerste onderdeel van deze inhoudelijke beoordeling is het oudergesprek. Hieronder leggen wij u uit wat dit inhoudt, waar u op moet letten en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Persoonlijk zaakbehandelaar

De integrale beoordeling begint altijd met het toewijzen van een zaakbehandelaar. Dit is iemand vanuit de Belastingdienst. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt in de procedure van de integrale beoordeling. Uw zaakbehandelaar zoekt uw dossier uit en vult een formulier in van de gebeurtenissen in de jaren die worden herbeoordeeld.

De zaakbehandelaar neemt telefonisch contact met u op voor een eerste kennismaking. Vervolgens zal de zaakbehandelaar een oudergesprek met u voeren. Ons advies is om hiervoor een rustig moment in te plannen. Laat u niet opjagen door uw zaakbehandelaar om het gesprek bij het eerste contact te doen. Het is aan te raden om u goed voor te bereiden op uw gesprek. Raadpleeg daarom ook altijd een gespecialiseerde advocaat bestuursrecht, die u van advies kan voorzien.

Voorbereiden op oudergesprek

Na het eerste contact met uw zaakbehandelaar, gaat de inhoudelijke behandeling van start. U heeft vaak lang moeten wachten op de integrale beoordeling. Het is begrijpelijk dat u de procedure dan ook snel wilt doorlopen. Toch is het advies om rustig uw tijd te nemen en u goed voor te bereiden op de procedure.

Enkele tips ter voorbereiding van het oudergesprek:

  • Plan een ongestoord moment in voor het oudergesprek;
  • Vraag uw dossier op bij de zaakbehandelaar. Meestal duurt het erg lang voordat u het onderliggende dossier ontvangt. U kunt ook specifieke brieven of stukken opvragen bij uw zaakbehandelaar;
  • Controleer of alle jaren dat u kinderopvangtoeslag heeft ontvangen worden meegenomen in de integrale beoordeling;
  • Vraag het ingevulde formulier op bij de zaakbehandelaar (in de tijdlijn staat een onderbouwing van de gebeurtenissen per jaar);
  • Voer het gesprek niet alleen. Laat u bijstaan door een gemachtigde of iemand die u vertrouwt;
  • Schrijf op wat u wilt zeggen. Zo vergeet u tijdens het gesprek niet wat u wilt zeggen.

Tip: Een goede voorbereiding is het halve werk. Vraag daarom altijd bijstand van een advocaat.

Uw zaakbehandelaar verzamelt alle informatie die te vinden is in het systeem van de Belastingdienst in uw zaak. U heeft het recht om deze informatie ook te ontvangen. Vraag dit dus op bij uw zaakbehandelaar en lees deze informatie door voordat u het oudergesprek in gaat.

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op het oudergesprek en hier niet mee overvallen te worden.

Het oudergesprek

Het oudergesprek is met u en uw zaakbehandelaar. Ons advies is om ook altijd een derde bij het gesprek aanwezig te hebben. Dit kan een advocaat of een familielid zijn. Deze persoon kan u dan ondersteunen bij het gesprek.

De zaakbehandelaar zal veel vragen voor u hebben. Deze vragen zijn beter te beantwoorden als iemand u kan aanvullen als u het niet weet. De volgende onderwerpen zullen tijdens het oudergesprek worden besproken:

  • Hoe het nu met u en uw kind(eren) gaat;
  • Hoe is de kinderopvangtoeslag ontvangen (door u of de opvang);
  • De persoonlijke omstandigheden per jaar (bewindvoering, schuldhulpverlening, studie/werk).

De zaakbehandelaar zal per jaar dat wordt herbeoordeeld nog aanvullende vragen hebben. Deze vragen verschillen per geval. De zaakbehandelaar zal vragen naar eventuele stopzettingen/terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag, door u ontvangen brieven voor het aanleveren van bewijsstukken of bezwaarprocedures die zijn gevoerd.

In sommige gevallen heeft de Belastingdienst opgenomen dat “evident geen recht was op kinderopvangtoeslag, omdat geen gegevens zijn dat kinderopvang is afgenomen”. De Belastingdienst zal in dit geval vragen om bewijsstukken dat uw kind(eren) wel naar de kinderopvang zijn geweest. Als u hier bewijs van heeft kunt u dit uiteraard toesturen. Mocht u geen bewijzen meer hebben (het is natuurlijk al lang geleden), dan ligt de bewijslast nog altijd bij de Belastingdienst. Houd tijdens het oudergesprek vast aan uw verhaal.

Na het oudergesprek

Als het oudergesprek is afgerond, zal de zaakbehandelaar een verslag maken en toesturen van het gesprek. Lees dit verslag goed door! Het kan zijn dat de zaakbehandelaar bepaalde dingen verkeerd heeft opgeschreven of begrepen. Het verslag wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Het is dus belangrijk dat de informatie daarin juist is.

De zaakbehandelaar zal uw zaak vervolgens doorsturen naar de beoordelaar. Deze zal uw zaak inhoudelijk beoordelen. De beoordelaar beslist uiteindelijk of u een gedupeerde bent, in welke jaren u gedupeerde bent en voor welke regeling(en) u in aanmerking komt. Uw zaakbehandelaar blijft wel de gehele integrale procedure uw directe aanspreekpunt.

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Wij kunnen u helpen om op de juiste wijze de integrale beoordeling en het oudergesprek in te gaan. Daarnaast is de bijstand van onze advocaten zoveel meer dan goede juridische begeleiding. Ook persoonlijke ondersteuning vinden wij belangrijk en wij proberen altijd mee te denken over praktische oplossingen voor uw situatie.

Het vervolgproces: de integrale beoordeling

Na het oudergesprek ontvangt u een vooraankondiging van de integrale beoordeling. U kunt op deze vooraankondiging reageren met een zienswijze. We leggen u er meer over uit op onze pagina Indienen zienswijze op een voornemen.

Bestuursrecht advocaat in Rotterdam

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan contact op met Ratio Advocatuur. Wij staan klaar om u te helpen met uw bestuursrechtelijke zaken.

Bel ons op 010-7009786 of vul ons contactformulier in voor een gratis intakegesprek. Wij nemen dan op werkdagen binnen 24 uur contact met u op. Door onze faciliteiten kunnen wij zowel op kantoor als via Teams/telefoon uw zaak behandelen.

Bij Ratio Advocatuur streven we ernaar om complexe juridische zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken. Wij zijn er om u te helpen om de juiste stappen te zetten om het gewenste doel te bereiken.