Auteur: Pauline Ros

 • Hogere schade kinderopvangtoeslagen dan wordt vergoed: wat nu?

  Hogere schade kinderopvangtoeslagen dan wordt vergoed: wat nu?

  Iedere gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft recht op de Catshuisregeling van € 30.000,-. Sommige gedupeerde ouders hebben meer schade geleden dan wat ze van de Belastingdienst vergoed krijgen. Voor deze ouders zijn er verschillende routes om de extra schade ook vergoed te krijgen. Deze getroffen ouders hebben zelf de keuze om te bepalen welk pad…

 • Samenwonen en een bijstandsuitkering: gezamenlijke huishouding of de kostendelersnorm?

  Samenwonen en een bijstandsuitkering: gezamenlijke huishouding of de kostendelersnorm?

  Samenwonen met iemand anders heeft vaak gevolgen voor de bijstandsuitkering. Als u een gezamenlijke huishouding heeft, dan ontvangt u de norm voor gehuwden. Voor de berekening van de hoogte van uw bijstandsuitkering maakt de gemeente daarnaast gebruik van de kostendelersnorm. Kort gezegd betekent dit: hoe meer mensen op hetzelfde adres wonen, hoe lager de bijstandsuitkering…

 • Huurbescherming meerderjarig weeskind: hoe werkt het?

  Huurbescherming meerderjarig weeskind: hoe werkt het?

  Ieder jaar komt het helaas een paar keer in het nieuws voorbij: kinderen die uit het huurhuis van hun overleden ouders gezet worden. Onlangs is er een nieuw wetsvoorstel aangenomen, die moet voorkomen dat deze kinderen het huis uitgezet kunnen worden. Maar wat zegt de huidige wet- en regelgeving hierover? We vertellen u er meer…

 • Belastingdienst, UWV of gemeente te laat met beslissing: wat nu?

  Belastingdienst, UWV of gemeente te laat met beslissing: wat nu?

  Bent u het niet eens met het besluit over de hoogte van uw Ziektewet-uitkering? Of is uw aanvraag voor huurtoeslag afgewezen? Een afwijzing van uw aanvraag betekent niet automatisch dat u er geen recht op heeft. Laat een onterecht besluit niet voor wat het is en maak bezwaar. Samen met u zetten wij de stap…

 • Spoed bij bezwaarprocedure: de voorlopige voorziening

  Spoed bij bezwaarprocedure: de voorlopige voorziening

  U bent het niet eens met een besluit en u heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Bezwaar maken zorgt er alleen niet voor dat de uitwerking ook stopt: tot het moment dat een besluit is genomen op uw bezwaarschrift, ontvangt u geen uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw bijstandsuitkering of voor uw Ziektewetuitkering. Dit betekent dat…

 • Bijstandsuitkering en vermogen

  Bijstandsuitkering en vermogen

  Uw vermogen speelt een grote rol bij zowel het aanvragen van een bijstandsuitkering als tijdens uw bijstandsuitkering. Uw vermogen mag namelijk niet te hoog zijn. Bij een te hoog vermogen zal de gemeente uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afwijzen. Als uw vermogen groter wordt terwijl u een bijstandsuitkering heeft, kan dit een reden zijn om…

 • Inlichtingenplicht bijstandsuitkering: schenkingen en leningen

  Inlichtingenplicht bijstandsuitkering: schenkingen en leningen

  Bij het aanvragen en ontvangen van een bijstandsuitkering heeft u veel verplichtingen waar u zich aan moet houden. Een verplichting is de inlichtingenplicht: u moet alle informatie verschaffen die van belang kan zijn voor uw bijstandsuitkering. Ook het ontvangen van geld van anderen, bijvoorbeeld van uw ouders of vrienden, moet u melden. In dit blog…