Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Het kan iedereen overkomen: arbeidsongeschiktheid. U bent arbeidsongeschikt als u niet meer volledig en in volle omvang uw eigen werk kunt uitvoeren door de ziekte. Dit gaat om zowel geestelijke als fysieke ziekte.

Het verschilt per baan welke beperkingen iemand arbeidsongeschikt maken. Iemand die zittend werk doet, zou met een gebroken voet kunnen doorwerken. Maar dit geldt dan weer niet voor bijvoorbeeld een bouwvakker of een politieagent.

De eerste twee jaar dat u ziek bent is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hiervoor geldt een wettelijke doorbetaling van minstens 70% van uw brutoloon. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Na het tweede jaar kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U vraagt een WIA-uitkering aan bij 2 jaar ziekte, waardoor u niet of minder werkt. Na twee jaar ziekte eindigt namelijk de plicht van uw werkgever om uw loon door te blijven betalen.

Om een WIA-uitkering te ontvangen, moet u zelf een aanvraag hiervoor doen.

Let op: doe de WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte.

Wanneer recht op een WIA-uitkering?

U heeft recht op een WIA-uitkering onder de volgende voorwaarden:

  • u heeft niet de AOW-leeftijd bereikt;
  • u heeft geen recht op een bevallings- of zwangerschapsuitkering;
  • u bent minstens 35% arbeidsongeschikt.

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen, namelijk een:

  1. WGA-uitkering;
  2. IVA-uitkering.

WGA-uitkering

Als u ziek bent, maar er een redelijke kans is op herstel, kunt u een WGA-uitkering krijgen. Ook wanneer u slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kunt u een WGA-uitkering krijgen.

U krijgt een loongerelateerde uitkering als u minstens 6 maanden werkte voordat u ziek werd. Hoe lang u werkte voordat u ziek werd, bepaalt hoe lang u recht heeft op de loongerelateerde uitkering.

Als u minder dan een half jaar werkte voordat u ziek werd of als uw loongerelateerde uitkering is gestopt, kunt u één van de volgende WGA-uitkeringen krijgen:

  • een loonaanvullingsuitkering van 70% van uw maandsalaris;
  • een vervolguitkering. 

IVAuitkering

Als u ziek bent en er is geen redelijke kans op herstel, dan kunt u een IVA-uitkering krijgen. U ontvangt dan 75% van uw maandsalaris.

Recht op een Ziektewetuitkering

Bent u in dienst bij een werkgever en kunt u door ziekte niet werken? Dan moet uw werkgever dus in de meeste gevallen uw loon doorbetalen.

Er zijn situaties waarin u geen aanspraak kunt maken op het loon tijdens uw ziekte. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in de Werkloosheidswet zit of als uw contract afloopt terwijl u nog ziek bent. In deze gevallen kunt u aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Een Ziektewetuitkering kunt u aanvragen uit het UWV.

Beoordeling Ziektewet

De verzekeringsarts van het UWV zal uw medische situatie beoordelen. De verzekeringsarts zal samen met de arbeidsdeskundige vaststellen voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent.

In het eerste jaar van uw Ziektewetuitkering zal enkel worden beoordeeld of u arbeidsgeschikt bent voor uw eigen functie. In het tweede jaar van uw Ziektewetuitkering, zal de arbeidsdeskundige kijken of u wel arbeidsgeschikt bent voor andere functies dan uw eigen functie.

De mate van uw arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen:

  • Het loon dat u ondanks uw beperkingen nog kunt verdienen;
  • Het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Deels arbeidsongeschikt

De verzekeringsarts neemt meerdere beperkingen waar. Op basis van deze beperkingen kunt u in het tweede jaar van uw Ziektewetuitkering (of WIA-uitkering) nog bepaald werk uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld nog administratief medewerker, inpakker of scanner als functie uitvoeren. In uw eigen werk verdiende u € 23,00 per uur. Met de genoemde functies kunt u € 14,00 per uur verdienen. Dit betekent dat u voor € 4,00 per uur arbeidsongeschikt bent. Dit komt uit op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 39,13%. U bent in dit geval gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

Mate van arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald op basis van het rapport van de verzekeringsarts en het onderzoek van de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts maakt een zogenoemde FunctioneleMogelijkhedenLijst (FML). Hierin staan uw medische beperkingen. De verzekeringsarts kijkt zowel naar de psychische als de lichamelijke beperkingen.

Vervolgens maakt de arbeidsdeskundige een rapport met functies die u met uw beperkingen nog wel zou kunnen doen.

Aanvraag WIA-uitkering afgewezen

Als uw aanvraag wordt afgewezen of uw WIA-uitkering wordt ingetrokken, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Ook als uw WIA-uitkering wordt toegekend, maar u meer arbeidsongeschikt bent kunt u bezwaar aantekenen. Let op: meestal moet u binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken. Bij sommige Ziektewetbeslissingen is die termijn korter, namelijk 2 weken. Onderaan uw brief staat binnen welke periode u bezwaar moet maken.

Advocaat arbeidsongeschiktheid op toevoeging

Om een bezwaarschriftprocedure te starten tegen het UWV, is het belangrijk om juridische ondersteuning te krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier misschien geen geld voor heeft. In de meeste gevallen kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, ook wel een toevoeging genoemd. Het ene deel van de kosten wordt dan betaald door de overheid, voor het andere deel betaalt u in sommige gevallen een eigen bijdrage.

Als uw jaarinkomen onder de € 30.000,- (alleenstaand) of € 42.400,- (samenwonend) is, komt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. Wilt u hier meer over weten? We vertellen u graag meer over de kosten.

Bestuursrecht advocaat in Rotterdam

Bent u op zoek naar een bestuursrecht advocaat in Rotterdam? Neem dan contact op met Ratio Advocatuur.

Wij staan klaar om u te helpen met uw bestuursrechtelijke zaken. Bel ons op 010-7009786 of vul ons contactformulier in voor een gratis intakegesprek. Wij nemen dan op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Bij Ratio Advocatuur streven we ernaar om complexe juridische zaken eenvoudig en begrijpelijk te maken. Wij zijn er om u te helpen om de juiste stappen te zetten om het gewenste doel te bereiken.

Pauline Ros

Pauline Ros heeft zich gespecialiseerd in het bestuursrecht


Zij is altijd werkzaam geweest op het rechtsgebied Sociale Voorzieningen en Sociale Verzekeringen. Daarnaast is zij zich gaan focussen op de kinderopvangtoeslagaffaire en overige besluiten van de overheid. Pauline heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Sociale voorzieningen en Strafrecht.

Uiteraard behaalt Pauline de benodigde opleidingspunten op ieder geregistreerd gebied.

Pauline Ros is bereikbaar op 06 – 30212 491.